วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555

มาทำความรู้จักกับความหมาย "การสร้างวินัยเชิงบวก"

     หลังจากที่แม่ดาวได้ไปร่วมกิจกรรม "รับมือลูกวัย 0-6 ปี การปรับพฤติกรรมลูกรัก" ที่ทางมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวได้จัดขึ้นร่วมกับเลมอนฟาร์ม แม่ดาวจึงตระหนักเห็นว่ายังมีอีกหลายท่านที่ไม่เข้าใจคำว่า "การสร้างวินัยเชิงบวก" ว่าคืออะไร  อันที่จริงก็มีตั้งใจตั้งแต่แรก ๆ ว่าจะอธิบายความหมาย แล้วก็คิดไปเองว่า หลาย ๆ ท่านในนี้ก็เข้าใจแล้ว แล้วก็มองข้ามไป ทั้ง ๆ ที่เคยขออนุญาติครูใหม่แล้วว่า ขอใช้ข้อความที่อธิบายจากของต้นฉบับเลย และก็ได้รับการอนุญาติจากครูใหม่แล้ว ก็ยังนิ่งนอนใจอีก 

      วันนี้แม่ดาวเลย คัดลอกข้อความเหล่านี้มาจาก www.tubtong.ac.th เป็นโรงเรียนที่ใช้การสร้างวินัยเชิงบวกด้วยวิธี 101 ของครูใหม่ครูหม่อม  เพื่อความกระจ่างชัดที่สุด เป็นคำอธิบายจากครูใหม่และครูหม่อม (ดร.ปิยวลี และอ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร) อันที่จริงแม่ดาวเรียกครูใหม่ครูหม่อมจนติดเรียกแบบนี้ตั้งแต่ในเว็บ 101thaikids.com ครั้นจะเปลี่ยนมาเรียกเป็นดร.ก็ดูจะแปลก ๆ สำหรับตัวเอง มันคุ้นชินแบบนี้ และหากใครที่ไม่รู้จักครูผู้มีพระคุณของแม่ดาวทั้ง 2 ท่านนี้ อ่านบทความนี้คงจะได้รู้จักผู้มีพระคุณของแม่ดาว 2 ท่านนี้มากขึ้น

การสร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline)
        หมายถึง การอบรมสั่งสอน และ การปลูกฝังวินัย เพื่อให้เด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสม และเคารพกฎระเบียบในสังคม โดยการเน้นที่พฤติกรรมที่เด็กจำเป็นต้องเรียนรู้ และพัฒนาการทางด้านอารมณ์ และสังคมของเด็ก เป็นสำคัญ

 การสร้างวินัยเชิงบวกมีวัตถุประสงค์
        เพื่อการสอน และกล่อมเกลา ให้เด็กเป็นคนมีเหตุผล มีความรับผิดชอบ รู้จักหน้าที่ของตัวเอง มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความเห็นใจผู้อื่น และเคารพสิทธิของของตัวเองและผู้อื่น

101 เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวก
        คือ 101 กลวิธีการตอบสนองความต้องการทางอารมณ์และสังคมของเด็ก และการจัดการกับพฤติกรรมของด็กปฐมวัยที่ปราศจากการใช้ความรุนแรง และการทำร้ายร่างกาย และจิตใจของเด็กทุกชนิด และเป็นเครื่องมือในการช่วยให้ผู้ปกครองและคุณครูมีความเครียดลดลงในการนำ เด็กไปสู่ เป้าหมายสูงสุดของการสร้างวินัยเชิงบวก นั่นก็คือ การพัฒนาพฤติกรรมให้เด็กเป็นคนที่มีวินัยในตนเอง และมีความเชื่อมั่นในตัวเอง กล่าวคือ เด็กมีความสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเอง และตัดสินใจที่จะประพฤติตนในเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม การสร้างวินัยเชิงบวกนี้ จะเป็นหลักในการแนะแนวทางให้เด็กได้เรียนรู้ และฝึกฝนพัฒนาตนเองให้มีวินัย เพื่อที่จะสามารถอยู่กับตัวเอง และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
     101 เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวก ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Dr. Katharine C. Kersey อดีตคณะบดีการศึกษาเด็กปฐมวัย ที่มหาวิทยาลัย Old Dominion University ในประเทศสหรัฐอเมริกาและปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการการอบรมพัฒนาวิชีพในเรื่อง การสร้างวินัยเชิงบวกให้กับคุณครูปฐมวัย และผู้นำด้านการศึกษาเด็กปฐมวัย ในเมืองนอร์ฟอร์ก และเวอร์จิเนียร์บีช แห่งมลรัฐเวอร์จิเนียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
     เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวกของ Dr. Katharine C. Kersey ยังได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและผู้นำด้านการศึกษาเด็กปฐมวัยในเมือง นอร์ฟอร์ก และ เวอร์จิเนียร์ บีช มลรัฐเวอร์จิเนียร์
     นอกจากนี้องค์กร UNESCO ยังขอความร่วมมือจาก Dr. Katharine C. Kersey ให้คัดเลือกเทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวกที่มีการใช้ในห้องเรียนปฐมวัยบ่อย ครั้งจากคู่มือ 101s: A Guide to Positive Discipline มา 10 เทคนิค และนำมาแปลเป็นภาษาจีน ญี่ป่น และภาษาไทย เพื่อนำเทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวกเหล่านี้ไปแนะนำแก่ประเทศที่นิยมการใช้ วิธีการสร้างวินัยเชิงลบ และการตีในการปลูกฝังวินัยให้เด็ก
     ครูหม่อม และครูใหม่ได้เรียนรู้การสร้างวินัยเชิงบวกโดยตรงจาก Dr. Katharine C. Kersey และเป็นหนึ่งในทีมงานของ Dr. Katharine C. Kersey ในการเทรนครูปฐมวัยและผู้ปกครอง ที่มีความสนใจเรื่องวินัยเชิงบวกในประเทศสหรัฐฯ มานานกว่า 8 ปี
     หลังจากครูหม่อม และครูใหม่ได้มีโอกาส แปลเทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวกเป็นภาษาไทย ให้แก่องค์กร UNESCO ครูหม่อมครูใหม่ยังได้มีโอกาสนำเทคนิคเหล่านั้น มาเผยแพร่ให้กับผู้ปกครองที่โรงเรียนทับทอง เป็นแห่งแรกในประเทศไทย
     ถ้า เปรียบเทียบการเลี้ยงลูกน้อยเป็นเสมือนการเดินทาง และเปรียบพฤติกรรมที่คุณพ่อคุณแม่คาดหวังให้ลูกน้อย มีเมื่อเติบโตขึ้นเป็น ดั่งจุดหมายปลายทางแล้ว นอกจากคุณพ่อ คุณแม่จะจัดเตรียม ผ้าอ้อม เสื้อผ้า ขวดนม ของเล่น ให้กับลูกในระหว่างเดินทาง ครูหม่อม ครูใหม่หวังว่า การอบรมการใช้เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวกในครั้งนี้ จะช่วยให้คุณพ่อ คุณแม่นำเทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวกเหล่านี้ พกติดไปกับการเดินทาง และหยิบขึ้นมาใช้ในการนำพาลูกน้อยให้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างสวยงาม

     สุดท้ายนี้แม่ดาวขอขอบพระคุณครูใหม่และครูหม่อมที่่เปรียบเสมือน "แม่" ผู้ให้กำเนิด แม่ดาวคนใหม่คนนี้  ขอบพระคุณอย่างยิ่ง ด้วยความรักและเคารพอย่างสูงเสมอ ๆ ค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น